TU POWSTAJĄ TECHNOLOGIE JUTRA

Założyciele

Projekt realizownay dzięki wsparciu

Smart Secure Networks Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu: Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: UG-PMT/2327/1N/2021-KEN
 
Celem projektu jest przygotowanie do internacjonalizacji poprzez wejście z nowoczesnymi technologiami na rynek w Kenii.

Wartość projektu: 180.000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 180.000 zł

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania 01/2022 z dnia z dnia 10.03.2022 , realizowanego w ramach realizacji projektu dotyczącego przygotowania do internacjonalizacji przedsiębiorstwa Smart Secure Networks Sp z o.o. i wejścia na rynek w Kenii, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UG- PMT/2327/1N/2021-KEN z dnia 16 grudnia 2021 r. w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne PMT/2327/1N/2021 nabór I/2021:Kenia, 1N/2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 po ocenie złożonych ofert jako ofertę zwycięską wybrano ofertę przedstawioną przez Cecuda&Wencel Invest Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie, ul Grzybowska 87, 00-844, NIP 5272968994, REGON 389806523,  na kwotę 120.000,00 PLN