Projekt EDIH „Smart Secure Cities”

umożliwia małym i średnim firmom w Polsce uzyskanie finansowania na poprawę cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. Jeśli Twoja firma jeszcze nie wykorzystała wsparcia z funduszy „de minimis”, możesz ubiegać się o 100% finansowania wybranych usług cyberbezpieczeństwa.

SMART SECURE CITIES
EUROPEJSKI HUB INNOWACJI CYFROWYCH

CENTRUM INNOWACJI SMART CITY

WSPARCIE CYFROWE.
TWORZENIE INTELIGENTNYCH MIAST.
DLA EUROPY.

Smart Secure Cities EDIH wspierają cyfryzację i wdrażanie koncepcji zrównoważonych inteligentnych miast, oferując wsparcie dla MŚP i administracji publicznej.

Podróż po wartościach Smart City dzięki Smart Secure Cities EDIH

UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

Szkolenia i warsztaty

NETWORKING

Wymiana z dużą siecią networkingową

TEST BEFORE INVEST

Stanowiska testowe i use cases

DOSTĘP DO FINANSOWANIA

Jak sfinansować wdrożenie?

PARTNERZY KONSORCJUM SMART SECURE CITIES EDIH

KOORDYNATOR

Formularz kontaktowy

Witamy, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza w celu skontaktowania się z naszym zespołem.