services/networking

NETWORKING – WYMIANA ZE ŚWIETNĄ SIECIĄ NETWORKINGOWĄ

NETWORKING I SIECIOWANIE

EDIH odgrywa również rolę koordynatora, łącząc przemysł, przedsiębiorstwa, JST i administrację publiczną, które potrzebują nowych rozwiązań technologicznych z jednej strony, a MSP i start-upami, które mają rozwiązania gotowe do wprowadzenia na rynek z drugiej strony.

 

 

Nikt nie może wprowadzać innowacji w pojedynkę. Naszym celem jest łączenie firm technologicznych z JST jako użytkownikami rozwiązań Smart City w jednym łańcuchu wartości.

 

 

 

Naszym celem jest promowanie lokalnych rozwiązań i polskich przedsiębiorstw w celu wzmocnienia ich sytuacji ekonomicznej a przez to gospodarki w Polsce.

EDIH będzie działać jako broker, regularnie badając technologie, mapując ekosystem innowacji oraz odkrywając potrzeby i możliwości.

 

 

Skład konsorcjum naszego EDIH oraz wzajemne relacje z władzami centralnymi i regionalnymi, klastrami przemysłowymi, stowarzyszeniami MŚP, agencjami rozwoju, inkubatorami, akceleratorami, EEN, w sposób znaczący przyczynią się do sukcesu w tym obszarze.

Przejdź do treści