Rodzaje wsparcia EDIH dla JST i członkowie Konsorcjum, którzy go udzielają:

 
 
 
 
Finansowanie wdrażania innowacji dla JST
 
 
 
 
 

 

Fundusze Europejskie – wsparcie we wdrożeniu rozwiązań technologicznych dla JST