services/digital skills

Projekt EDIH „Smart Secure Cities”

umożliwia małym i średnim firmom w Polsce uzyskanie finansowania na poprawę cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. Jeśli Twoja firma jeszcze nie wykorzystała wsparcia z funduszy „de minimis”, możesz ubiegać się o 100% finansowania wybranych usług cyberbezpieczeństwa.

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA

Rodzaje wsparcia EDIH dla MŚP i członkowie Konsorcjum, którzy go udzielają:

EDIH zapewni wsparcie w zakresie budowania świadomości w MŚP i JST na temat możliwości rozwijania i wykorzystania zaawansowanych technologii cyfrowych, w tym Internetu Rzeczy, 5G i cyberbezpieczeństwa dla Smart City.


Chcemy zwiększyć świadomość, przygotować i zapewnić odpowiedni poziom umiejętności cyfrowych we wspieranych MŚP i organizacjach sektora publicznego, aby zmaksymalizować wykorzystanie zaawansowanych technologii i inteligentnych innowacji cyfrowych w Smart City.


Nasze wsparcie obejmuje szkolenia i warsztaty, które będą wspierać wdrażanie nowych technologii cyfrowych oraz inteligentnych rozwiązań IoT dostępnych dzięki usługom Test Before Invest.

Rodzaje wsparcia EDIH dla JST i członkowie Konsorcjum, którzy go udzielają:

Projekt EDIH „Smart Secure Cities”

umożliwia małym i średnim firmom w Polsce uzyskanie finansowania na poprawę cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. Jeśli Twoja firma jeszcze nie wykorzystała wsparcia z funduszy „de minimis”, możesz ubiegać się o 100% finansowania wybranych usług cyberbezpieczeństwa.

Przejdź do treści