Services/test – before invest

TEST BEFORE INVEST –
STANOWISKA TESTOWE & USE CASE'Y

TEST BEFORE INVEST

Celem tego rodzaju wsparcia jest podnoszenie świadomości i zapewnienie dostępu do wiedzy specjalistycznej, know-how i usług w dziedzinie transformacji cyfrowej, ze szczególnym uwzględnienie pilotażowych  wdrożeń testowych i eksperymentalnych.

 

 

Nasze wsparcie w zakresie testowania przedinwestycyjnego obejmują: ocenę dojrzałości cyfrowej MŚP i JST, działania demonstracyjne, wsparcie w zakresie tworzenia wizji transformacji cyfrowej, umożliwienie wdrażania  ai pilotażu zaawansowanych technologii, ich testowanie i eksperymentowanie z technologiami cyfrowymi oraz inteligentnymi rozwiązaniami w obszarze Smart City – transfer wiedzy i technologii.

 

 

Koncentrujemy się w szczególności na Smart City i kluczowych technologiach promowanych w programie Cyfrowa Europa: HPC, AI i cyberbezpieczeństwo zarówno dla MŚP ale też w znacznej mierze dla JST

Przejdź do treści