Rodzaje wsparcia EDIH dla JST i członkowie Konsorcjum, którzy go udzielają:

 

 
 
 
Technologie cyfrowe Smart City dla JST

 

 

 

 

 

Mapa drogowa cyfryzacji dla JST
 
 
Chmurowe usługi cyberbezpieczeństwa dla JST
 
 
 
 
 
Cyfrowe rozwiązania dla JST – chmura
 
 
 
Cyfrowe usługi dla JST – systemy 5G
 
 
 

Ryzyka cyberbezpieczeństwa w systemach Smart City

 
 
Chmurowe usługi cyberbezpieczeństwa dla MŚP