Rodzaje wsparcia EDIH dla MŚP i członkowie Konsorcjum, którzy go udzielają:

 

 
 
 
Rozwiązania cyfrowe oraz technologie IoT dla MŚP

 

 

 

 

 

Mapa drogowa cyfryzacji dla MŚP
 
 
Analiza modeli biznesowych dla MŚP
 
 
 
 
 
 
Tworzenie spersonalizowanych modeli biznesowych dla technologicznych MŚP
 
 
Internacjonalizacja dla technologicznych MŚP
 
 
 
 

Cyfrowe rozwiązania dla MSP

 
 
Chmurowe usługi cyberbezpieczeństwa dla MŚP

 

Ryzyka cyberbezpieczeństwa w systemach Smart City (MŚP)