Formularz nowi

https://sinotaic.com/polityka-prywatnosci/

Dla czego warto do nas dołączyć?   

  • Dostęp do nowych rynków - przynależność do Klastra Sinotaic umożliwia firmom technologicznym i instytucjom publicznym dotarcie do nowych rynków.
  • Współpraca z partnerami zagranicznymi - miejsce spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy firmami i instytucjami z różnych krajów, co może prowadzić do ciekawych partnerstw biznesowych.
  • Wsparcie w rozwoju technologicznym - dostęp do specjalistycznej wiedzy i narzędzi, które mogą pomóc firmom w rozwijaniu nowych produktów lub usług.
  • Integracja ponadregionalna - organizacja wydarzeń i inicjatyw, które umożliwiają firmom i instytucjom wychodzenie ponad lokalne społeczności dzięki czemu szybsze dotarcie do rynków globalnych.
  • Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania - współpracują z instytucjami finansowym, pomoc firmom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój swoich projektów.
  • Korzyści dla samorządów i miast - przynależność do klastra Sinotaic może pomóc samorządom i miastom w poprawie jakości życia mieszkańców poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wzmocnienie ich pozycji na rynku międzynarodowym.