O Klastrze

Idea Śląskiego Klastra IoT.

Jak pokazują badania rynku Internetu Rzeczy na świecie i w Polsce jest to przemysł nie tylko o ogromnym, jeśli nie największym, potencjale rozwoju, ale także o strategicznym znaczeniu dla każdej gospodarki.

Chcąc wykorzystać szanse jakie niesie ze sobą ta gałąź przemysłu zrodziła się idea wykorzystania potencjału śląskich firm, uczelni, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych w obszarze IoT i utworzenia Śląskiego Klastra IoT.

Dlaczego Klaster?

Integracja siły intelektualnej, kapitału ludzkiego, myśli technologicznej, a przede wszystkim wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o doświadczenia, potencjał technologiczny oraz know-how śląskich firm i jednostek naukowych było jednym z głównych czynników przemawiających za utworzeniem Klastra.

Cele Klastra

Klaster ma na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału podmiotów działających na Śląsku w obszarze Internetu Rzeczy, poprzez:

 • integrację podmiotów działających na Śląsku w obszarze Internetu Rzeczy,
 • tworzenie wspólnie przez członków klastra globalnych produktów i rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy, które będą oferowane odbiorcom za granicą i w kraju,
 • tworzenie rozwiązań w zakresie IoT we współpracy z instytutami badawczymi, uczelniami oraz odbiorcami docelowymi, tak aby przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe były opracowywane na potrzeby rynku i znalazły tam praktyczne zastosowanie,
 • wykorzystanie potencjału przemysłu Internetu Rzeczy w procesie transformacji regionu od gospodarki opartej na węglu w stronę najnowocześniejszych technologii,
 • integrację i rozwój, wspierania działalności firm działających w różnych obszarach IoT na Śląsku i stworzenie tu centrum tego strategicznie ważnego przemysłu,
 • stworzenie przykładu doskonałego partnerstwa publiczno- prywatnego obejmującego współpracę wszystkich trzech sektorów: I. administracji, II. biznesu i III. organizacji pozarządowych i instytucji naukowych,
 • stworzenie na Śląsku swego rodzaju centrum wdrożeniowego rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy poprzez integrację rodzimych rozwiązań w regionie,
 • wykorzystanie istniejących funduszy do zbudowania na Śląsku oraz na świecie centrum tworzenia produktów Internetu Rzeczy, których wyróżnikiem będzie bezpieczeństwo i wysoka jakość wykonania.

Jednym z fundamentów działania będzie także oparcie na idei zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju tak, aby zapewnić nie tylko rozwój ekonomiczny, ale poprzez to, oraz poprzez charakter tworzonych rozwiązań i wprowadzanie ich lokalnie, podnosić jakość życia obywateli regionu.

Celem będzie także stworzenie nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim umożliwienie firmom z regionu rozwój, ekspansję i w efekcie zdobycie rynków zbytu za granicą dla sprzedaży usług i produktów na skalę globalną.

Dlaczego Śląsk?

Śląsk wyróżnia się na tle całego kraju kilkoma istotnymi cechami, które przemawiają za zlokalizowaniem Klastra właśnie tu:

 • wysoka kultura pracy
 • bardzo wysokie zaangażowanie w pracę
 • bardzo wysoka jakość pracy
 • potencjał intelektualny
 • potencjał technologiczny
 • infrastruktura i demografia

Śląsk jest obecnie w trakcie transformacji między przemysłem ciężkim opartym na węglu, a nowymi technologiami. Jest to ogromna szansa nie tylko gospodarcza, ale i społeczna, która zasługuje na szczególną uwagę i wsparcie.

Śląsk tworzy na swoim obszarze wyjątkowo korzystne warunki do inwestowania. Z drugiej strony Śląsk, poprzez wymienione wcześniej cechy, tworzy także doskonałe warunki dla powstawania i rozwoju rodzimych firm technologicznych z najbardziej innowacyjnych dziedzin.

Jako Klaster stworzymy na Śląsku ekosystem współpracy podmiotów gospodarczych, uczelni i administracji, który będzie funkcjonował wg. najlepszych wzorców z krajów rozwiniętych technologicznie.

Członkowie Śląskiego Klastra IoT

Smart Secure Networks – Koordynator Klastra

AIUT

APA Group

BOSMAL

Cyberus Labs

EMT Systems

Fundusz Górnośląski SA

Gruba IT

ITEO

Łukasiewicz ITI EMAG

Netizens

Politechnika Śląska

Revolve

Skygate

Solato

SPINUS

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Katowickie Wodociągi S.A.

Czeladzkie Wodociągi

Dąbrowskie Wodociągi

GZGK – Miedźna

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Partnerzy:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ekoenergia Silesia S.A.