Rodzaje wsparcia EDIH dla MŚP i członkowie Konsorcjum, którzy go udzielają:

 

 
 
Finansowanie wdrażania innowacji dla MŚP

 

 

 

 

Przygotowanie do pracy z VC i inwestorami dla MŚP i Start-up’ów technologicznych
 
 
Współpraca z inwestorami – doradztwo dla MŚP i Start-up’ów technologicznych
 
 
 
Spotkania matchmakingowe i pitchingowe dla MŚP i Start-up’ów technologicznych
 
 
Fundusze Europejskie – wsparcie rozwoju i wdrożeń rozwiązań technologicznych dla MŚP