O Klastrze kopia 25.02

Idea Polskiego Klastra IoT & AI

Jak pokazują badania rynku Internetu Rzeczy na świecie i w Polsce jest to przemysł nie tylko o ogromnym, jeśli nie największym, potencjale rozwoju, ale także o strategicznym znaczeniu dla każdej gospodarki.

Chcąc wykorzystać szanse jakie niesie ze sobą ta gałąź przemysłu zrodziła się idea wykorzystania potencjału polskich firm, uczelni, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych w obszarze IoT oraz AI i utworzenia Polskiego Klastra IoT & AI.

Dlaczego Klaster?

Integracja siły intelektualnej, kapitału ludzkiego, myśli technologicznej, a przede wszystkim wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o doświadczenia, potencjał technologiczny oraz know-how śląskich firm i jednostek naukowych było jednym z głównych czynników przemawiających za utworzeniem Klastra.

Cele Klastra

Klaster ma na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału podmiotów działających w Polsce w obszarze Internetu Rzeczy, poprzez:

  • integrację podmiotów działających w Polsce w obszarze Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji.
  • tworzenie wspólnie przez członków klastra globalnych produktów i rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji, które będą oferowane odbiorcom za granicą i w kraju,
  • tworzenie rozwiązań w zakresie IoT i AI we współpracy z instytutami badawczymi, uczelniami oraz odbiorcami docelowymi, tak aby przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe były opracowywane na potrzeby rynku i znalazły tam praktyczne zastosowanie,
  • wykorzystanie potencjału przemysłu Internetu Rzeczy oraz Sztucznej Inteligencji w procesie transformacji regionu od gospodarki opartej na węglu w stronę najnowocześniejszych technologii,
  • integrację i rozwój, wspierania działalności firm działających w różnych obszarach IoT w Polsce i stworzenie centrum tego strategicznie ważnego przemysłu,
  • stworzenie przykładu doskonałego partnerstwa publiczno- prywatnego obejmującego współpracę wszystkich trzech sektorów: I. administracji, II. biznesu i III. organizacji pozarządowych i instytucji naukowych,
  • stworzenie na w Polsce swego rodzaju centrum wdrożeniowego rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy poprzez integrację rodzimych rozwiązań w regionie,
  • wykorzystanie istniejących funduszy do zbudowania centrum tworzenia produktów Internetu Rzeczy, których wyróżnikiem będzie bezpieczeństwo i wysoka jakość wykonania.

Jednym z fundamentów działania będzie także oparcie na idei zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju tak, aby zapewnić nie tylko rozwój ekonomiczny, ale poprzez to, oraz poprzez charakter tworzonych rozwiązań i wprowadzanie ich lokalnie, podnosić jakość życia obywateli regionu.

Celem będzie także stworzenie nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim umożliwienie firmom z regionu rozwój, ekspansję i w efekcie zdobycie rynków zbytu za granicą dla sprzedaży usług i produktów na skalę globalną.

Założyciele

Koordynator Klastra

Członkowie Polskiego Klastra IoT & AI


Przejdź do treści