Prezentacje

Prezentacja WMT PŚ

Prezentacja WMT PŚ

Katowice 20 lutego 2020.

Członkowie Klastra licznie spotkali się na prezentacji Wydziału Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Gospodarzem spotkania była p. prof. Anna Timofiejczuk.

W ramach agendy podczas spotkania reprezentacji wydziałów Politechniki przedstawili wypracowane rozwiązania mające potencjał komercjalizacyjny. Prezentowane były zrealizowane projektyz obszaru Przemysłu 4.0 i automotive. Z przedstawicielami podmiotów gospodarczych klastra podjęte zostały rozmowy na temat możliwości współpracy przy opracowaniu i komercjalizacji wspólnych rozwiązań.

Szefowa Inkubatora Przedsiębiorczości PŚ p. Magdalena Letun-Łątka omówiła kwestie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w kontekście obwarowań patentowych i regulacji w tym zakresie z punktu widzenia prawa patentowego oraz polityki PŚ.

Uczestnicy mieli możliwość także zapoznania się z ofertą pracowni badawczych i laboratoriów w dyspozycji PŚ w zakresie cyberbezpieczeństwa i automatyki przemysłowej.

Przejdź do treści