Wydarzenia

Spotkania z władzami Miasta Kaohsiung.  

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pana Rafała Magrysia, Wiceprezesa EXATEL w dniach 31.10-01.11. odbyło się szereg spotkań z władzami Miasta Kaohsiung, w których udział wzięli Prezydent Miasta Gdyni, Bartosz Bartoszewicz.

Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność dla burmistrza Kaohsiung, Chen Chi-Mai, przedstawicieli Taiwania Capital – Hsin-Fu Huang, CFA, i Davida Wenga, za niezwykłą gościnność, jakiej doświadczyli członkowie delegacji, oraz za możliwość zapoznania się z rozwiązaniami smart city w Kaohsiung.
Chcielibyśmy także podziękować panu Rafałowi Magrysiowi za jego zaangażowanie, niezwykły wysiłek i współpracę w ramach SINOTAIC.

Przejdź do treści