Wydarzenia

Inauguracja Krajowego Showroomu Innowacji IoT w Katowicach

Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC inauguruje funkcjonowanie pierwszego Krajowego Showroomu Innowacji IoT w Katowicach.

To unikalne na skalę Polski przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC i będzie pierwszą cyber-fizyczną przestrzenią, w której prezentowane będą polskie rozwiązania w obszarze IoT, że szczególnym uwzględnieniem technologii dla Smart City.

Showroom powstaje przy wsparciu Miasta Katowice, które doceniają znaczenie współpracy pomiędzy  samorządem i liderami technologii jutra, stąd zacieśnienie relacji z Klastrem w ramach nowego projektu.

„Katowice działają w zakresie wspierania nowych technologii na wielu obszarach. Od kilku lat w mieście rozwijane są rozwiązania z zakresu inteligentnych miast, takie jak Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy, system informacji o jakości powietrza AWAIR, oświetlenie nadążne w parkach, czy rozwiązania w zakresie sharingu w usługach transportowych. Cieszę się, że wynik krajowej preselekcji daje projektowi utworzenia w naszym mieście Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych szansę na ostateczne powodzenie na poziomie europejskim. Showroom jest jedną z propozycji, które pozwolą w atrakcyjny sposób prezentować najnowszą ofertę firm technologicznych, często skierowaną do samorządów. Taka inicjatywa stawia Katowice w pierwszym szeregu miast otwartych na współpracę z biznesem w ramach toczącej się rewolucji cyfrowej” – podkreśla Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice

W realizację przedsięwzięcia zaangażowani są członkowie Klastra oraz partnerzy z całej Polski. Warto podkreślić, że klaster zdobył polską nominację na Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) jako krajowy hub specjalizacyjny w zakresie IoT/ Smart City.

Konsorcjum i jego partnerzy stworzą pierwszy cyber-fizyczny showroom technologii z zakresu IoT/Smart City. To doskonała okazja, nie tylko dla sektora IoT w Polsce, by pokazać swoje dokonania, ale także dla samorządów i sektora MŚP, by zapoznać się z nowościami technologicznymi i oferowanymi rozwiązaniami, z których mogą korzystać już teraz. Celem Krajowego Showroomu Innowacji IoT jest również integracja firm technologicznych i umożliwienie testowania proponowanych rozwiązań oraz szkolenia.

„Współpraca między samorządami a MŚP w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań technologicznych, to klucz do sukcesu cyfryzacji Polski w najbliższych latach. Showroom jest nie tylko osiągnięciem Klastra SINOTAIC, ale też doskonałym przykładem, że realna współpraca i zaangażowanie partnerów przynosi korzyść dla wszystkich” – mówi Agnieszka Łasut, prezes zarządu koordynatora Klastra SINOTAIC.

W odróżnieniu od innych inicjatyw tego typu Krajowy Showroom Innowacji IoT będzie przestrzenią cyber-fizyczną dostępną również zdalnie, w formie cyfrowej, co znacznie ułatwi dostęp do prezentowanych technologii i poszerzy dostępność prezentowanych rozwiązań zainteresowanym. Jego powstanie w Katowicach zostanie ogłoszone podczas konferencji dotyczącej cyfryzacji w zakresie IoT i Smart City. Wydarzenie rozpocznie się 27.04.2021 o godz. 10.00. Zapisy na wydarzenie odbywają się przez stronę Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Katowicach Rawa.Ink KLIK.

Informacje będą dostępne na profilach mediów społecznościowych SINOTAIC: LinkedIn, Facebook

Kontakt dla mediów:

Marek Ostafil, m.ostafil(at)ssn.international

Śląski Klaster IoT SINOTAIC przez niespełna półtora roku działalności stworzył ekosystem na skalę kraju zrzeszając dostawców technologii, MŚP, samorządy, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, organizacje branżowe i wiele innych podmiotów działających w obszarze inteligentnych technologii i Internetu Rzeczy. SINOTAIC nie tylko integruje rynek IoT w Polsce, ale także tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne w obszarze IoT. Klaster SINOTAIC jest też liderem krajowego Konsorcjum zrzeszającego podmioty z całej Polski, które otrzymało nominację do konkursu Komisji Europejskiej na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH) o specjalności IoT/ Smart City.

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach to nowoczesna przestrzeń biurowa wraz ze strefą coworkingową umożliwiająca rozwój mieszkańcom Katowic w obszarach przedsiębiorczości i innowacyjności. Znajduje się w świetnej lokalizacji w samym centrum miasta. Powstała z myślą o start-up’ach oraz firmach sektora MŚP, które znajdą tutaj wsparcie w zakresie sieciowania kontaktów, poszerzania wiedzy, zdobywania doświadczenia, inspiracji, rozwoju projektów oraz internacjonalizacji, które zapewniają liczni partnerzy i mentorzy oraz zespół Rawa.Ink

Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hub) to część programu Komisji Europejskiej „Cyfrowa Europa”, który ma na celu stworzenie centrów wsparcia procesu cyfryzacji zwłaszcza dla MŚP i samorządów, zapewniających różnego rodzaju usługi, takie jak: wsparcie rozwoju, udostępnianie i testowanie rozwiązań technologicznych, budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń oraz wiedzy, zapewnienie dostępu do finansowania wdrożeń oraz szkolenia i wsparcie przy wdrażaniu rozwiązań technologicznych.

Więcej o programie „Cyfrowa Europa” można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/poland/news/180606_digital_europe_pl

Przejdź do treści