Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości i przy wparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz inSliesia zorganizowaliśmy serię bezpłatnych webinariów przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw na temat cyfryzacji i robotyzacji ich działalności – #cyfroweMŚP. W ten sposób zainicjowaliśmy wyjątkowy program wsparcia przeznaczony dla śląskich MŚP – Śląskie 4.0.

Program obejmuje następujące wydarzenia:

17.11. 2020r. (wtorek)

10:00-10.30 Śląskie 4.0 – idea

Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Krzysztof Spyra, Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości; Agnieszka Łasut, Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC; Jacek Miketa, Fundusz Górnośląski S.A.

10:40 – 11:20 Przemysł 4.0 – korzyści i straty – czy zwycięży strach przed zmianą, jak łatwo przejść przez zmianę (Śląskie 4.0) i czy MŚP na to stać.

Jacek Miketa, Fundusz Górnośląski S.A.
Marek Ostafil, Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC

11:30 – 12:10 Jak oszczędzać na prądzie wprowadzając elementy Industry 4.0

Artur Pollak, APA Group

12.20 – 13.00 Określenie gotowości technologicznej MŚP do robotyzacji i cyfryzacji

Marek Ostafil, Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC

19.11. 2020r. (czwartek)

9:00 – 9:40 Czy poprzez cyfryzację przedsiębiorstwa zwiększam zagrożenie cyberatakami? Kilka prostych zasad cyberbezpieczeństwa w każdej firmie.

Marek Ostafil, Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC

9:50 – 10:30 W czym może pomóc mi robot, czyli o korzyściach z automatyzacji.

Aleksander Stanik, Smart Secure Networks

10.40 – 11.20 Narzędzia finansowania rozwiązań w zakresie cyfryzacji i robotyzacji.

Piotr Kryjom, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Wszystkie osoby zainteresowane wiedzą na temat podniesienia produktywności oraz obniżenia kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych mogą bezpłatnie zarejestrować się na stronie www.scp-slask.pl w zakładce „szkolenia”

„Śląskie 4.0” to kompleksowy program cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji dla MŚP, w którym Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC we współpracy z partnerami z regionu oferuje pełne wsparcie dla zainteresowanych firm od analizy gotowości technologicznej przez dostarczenie polskich rozwiązań technologicznych po narzędzia finansowania wdrożeń. organizacje oraz Zarząd Województwa, aby pomóc przedsiębiorcom, proponują w ramach programu bezpłatne webinary #cyfrowe MŚP z praktycznymi wskazówkami dla właścicieli firm.

Zapraszamy!

Partnerzy webinariów:

Przejdź do treści