Wydarzenia

Integracja nowoczesnych narzędzi technologicznych z planowaniem przestrzennym i projektowaniem…

📅 13.10.2022 godz.10.00 Zapraszamy na pierwsze spotkanie inaugurujące Międzynarodową Konferencję Cyfryzacja2.

Rejestracja na wydarzenie jest bezpłatna https://ec.europa.eu/…/68fc3e10-883a-d5f2-7426.. Prelegenci Sławomir Tront Kierownik zespołu urbanistycznego PANOVA Studio i Marcin Szewczyk – Dyrektor działu MFG/PDM Cadvision – Nowe Technologie.

Tematem krótkiej prelekcji będzie przybliżenie światowego trendu integracji planowania przestrzennego oraz projektowania architektonicznego w spójny system oparty o integrację narzędzi GIS i BIM.  Do tej pory procesy te były wspomagane narzędziami, które wzajemnie się nie uzupełniały i nie korzystały z tych samych materiałów wejściowych. Doświadczenia projektowe z projektów, które realizujemy w wielodyscyplinarnym zespole PANOVA, wskazują, że wykorzystanie skaningu, numerycznych modeli oraz zintegrowanych baz danych pozwalają przyspieszyć podejmowanie zarówno decyzji strategicznych jak też decyzji projektowych. Integracja procesów planowania przestrzennego i architektonicznego, stanowi również istotny komponent adaptacji do zmian klimatu dzisiejszych miast, kwartałów zabudowy i pojedynczych obiektów. Ponadto większość stosowanych obecnie systemów oceny wielokryterialnej budynków oprócz kryteriów związanych z samym budynkiem bierze pod uwagę kontekst zewnętrzny ( np. lokalizację, transport, ochronę zasobów naturalnych), stąd tak ważne jest dzisiaj holistyczne podejście do projektowania od decyzji lokalizacyjnej, aż świadomego i weryfikowalnego projektowania cyklu życia budynku.  W ramach prelekcji zaprezentowane zostaną projekty, w których oczywiście na różnym poziomie zaawansowania powyższe podejście było wykorzystywane

Przejdź do treści