O Klastrze stara kopia

Idea Śląskiego Klastra IoT.

Jak pokazują badania rynku Internetu Rzeczy na świecie i w Polsce jest to przemysł nie tylko o ogromnym, jeśli nie największym, potencjale rozwoju, ale także o strategicznym znaczeniu dla każdej gospodarki.

Chcąc wykorzystać szanse jakie niesie ze sobą ta gałąź przemysłu zrodziła się idea wykorzystania potencjału śląskich firm, uczelni, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych w obszarze IoT i utworzenia Śląskiego Klastra IoT.

Dlaczego Klaster?

Integracja siły intelektualnej, kapitału ludzkiego, myśli technologicznej, a przede wszystkim wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o doświadczenia, potencjał technologiczny oraz know-how śląskich firm i jednostek naukowych było jednym z głównych czynników przemawiających za utworzeniem Klastra.

Cele Klastra

Klaster ma na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału podmiotów działających na Śląsku w obszarze Internetu Rzeczy, poprzez:

 • integrację podmiotów działających na Śląsku w obszarze Internetu Rzeczy,
 • tworzenie wspólnie przez członków klastra globalnych produktów i rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy, które będą oferowane odbiorcom za granicą i w kraju,
 • tworzenie rozwiązań w zakresie IoT we współpracy z instytutami badawczymi, uczelniami oraz odbiorcami docelowymi, tak aby przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe były opracowywane na potrzeby rynku i znalazły tam praktyczne zastosowanie,
 • wykorzystanie potencjału przemysłu Internetu Rzeczy w procesie transformacji regionu od gospodarki opartej na węglu w stronę najnowocześniejszych technologii,
 • integrację i rozwój, wspierania działalności firm działających w różnych obszarach IoT na Śląsku i stworzenie tu centrum tego strategicznie ważnego przemysłu,
 • stworzenie przykładu doskonałego partnerstwa publiczno- prywatnego obejmującego współpracę wszystkich trzech sektorów: I. administracji, II. biznesu i III. organizacji pozarządowych i instytucji naukowych,
 • stworzenie na Śląsku swego rodzaju centrum wdrożeniowego rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy poprzez integrację rodzimych rozwiązań w regionie,
 • wykorzystanie istniejących funduszy do zbudowania na Śląsku oraz na świecie centrum tworzenia produktów Internetu Rzeczy, których wyróżnikiem będzie bezpieczeństwo i wysoka jakość wykonania.

Jednym z fundamentów działania będzie także oparcie na idei zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju tak, aby zapewnić nie tylko rozwój ekonomiczny, ale poprzez to, oraz poprzez charakter tworzonych rozwiązań i wprowadzanie ich lokalnie, podnosić jakość życia obywateli regionu.

Celem będzie także stworzenie nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim umożliwienie firmom z regionu rozwój, ekspansję i w efekcie zdobycie rynków zbytu za granicą dla sprzedaży usług i produktów na skalę globalną.

Dlaczego Śląsk?

Śląsk wyróżnia się na tle całego kraju kilkoma istotnymi cechami, które przemawiają za zlokalizowaniem Klastra właśnie tu:

 • wysoka kultura pracy
 • bardzo wysokie zaangażowanie w pracę
 • bardzo wysoka jakość pracy
 • potencjał intelektualny
 • potencjał technologiczny
 • infrastruktura i demografia

Śląsk jest obecnie w trakcie transformacji między przemysłem ciężkim opartym na węglu, a nowymi technologiami. Jest to ogromna szansa nie tylko gospodarcza, ale i społeczna, która zasługuje na szczególną uwagę i wsparcie.

Śląsk tworzy na swoim obszarze wyjątkowo korzystne warunki do inwestowania. Z drugiej strony Śląsk, poprzez wymienione wcześniej cechy, tworzy także doskonałe warunki dla powstawania i rozwoju rodzimych firm technologicznych z najbardziej innowacyjnych dziedzin.

Jako Klaster stworzymy na Śląsku ekosystem współpracy podmiotów gospodarczych, uczelni i administracji, który będzie funkcjonował wg. najlepszych wzorców z krajów rozwiniętych technologicznie.

Członkowie Śląskiego Klastra IoT

Smart Secure Networks – Koordynator Klastra

Partnerzy:

Przejdź do treści